AutoBase SCADA S/W
패널PC스마트-윈도우CE
패널PC베이직-윈도우10
패널PC미디엄-윈도우10
패널PC프로-윈도우10
임베디드PC-윈도우CE
랙/박스PC-윈도우10
AutoBase PLC
입출력(I/O) 보드
컨버터
Watchdog
기타 제품
단종 제품
개인결제
공지사항
자료실
질문과 대답
사용후기 모음
 031-776-0800

평일 9:00 ~ 18:00
FAX : 031-776-0802

이메일 문의
autobasekr@gmail.com
기업 165-053208-04-016
예금주 : (주)오토베이스
 
 
패널PC미디엄-윈도우10 > 전체조회
패널PC미디엄-윈도우10
11개의 상품이 진열되어 있습니다
 
7인치(1)
8인치(1)
10.4인치(1)
12인치(1)
15인치(1)
17인치(1)
19인치(1)
24인치(0)
정전식 8인치(1)
정전식 12인치(1)
정전식 24인치(2)
 
 
 
오토베이스/ 패널PC미디엄/ HMI/ 7인치/ 윈도우즈 10/ Up to 2.4GHz Quad/ 4GB/ 128GB/ ATM-4C07C
759,000원(기본가)
 
 
 
오토베이스/ 패널PC미디엄/ 8인치/ 윈도우즈 10/ Up to 2.4GHz Quad/ 4GB/ 128GB/ ATM-4C08C
792,000원(기본가)
 
 
 
오토베이스/ 패널PC미디엄/ 10.4인치/ 윈도우즈 10/ Up to 2.4GHz Quad/ 4GB/ 128GB/ ATM-4C10C2
869,000원(기본가)
 
 
 
오토베이스/정전식터치패널/ 고휘도LED/ 8인치/ 윈도우즈10/ 2.0GHz Quad/ 4GB/ 128GB/ ATM-3C08A2
980,000원(기본가)
 
 
 
오토베이스/정전식터치패널/ 12.1인치/ 윈도우즈10/ 2.0GHz Quad/ 4GB/ 128GB/ ATM-3C12A3
1,155,000원(기본가)
 
 
 
정전식터치패널/ 고휘도LED/ 24인치/ 윈도우즈10/ 2.0GHz Quad/ 4GB/ 128GB/ ATM-3C24A2
문의
 
 
 
오토베이스/패널PC미디엄/ 12.1인치/ 윈도우즈 10/ Up to 2.4GHz Quad/ 4GB/ 128GB/ ATM-4C12C2
1,045,000원(기본가)
 
 
 
오토베이스/패널PC미디엄/ 15인치/ 윈도우즈 10/ Up to 2.4GHz Quad/ 4GB/ 128GB/ ATM-4C15C
1,045,000원(기본가)
 
 
 
오토베이스/패널PC미디엄/ 17인치/ 윈도우즈 10/ Up to 2.2GHz Quad/ 4GB/ 128GB/ ATM-4C17C
1,100,000원(기본가)
 
 
 
오토베이스/패널PC미디엄/ 19인치/ 윈도우즈 10/ Up to 2.2GHz Quad/ 4GB/ 128GB/ ATM-4C19C
1,133,000원(기본가)
 
 
 
오토베이스/ 정전식터치패널/ 24인치/ 윈도우즈10/ 2.0GHz Quad/ 4GB/ 128GB/ ATM-3C24A
문의
 
 
 
상호명 : (주)오토베이스 사업자등록번호 : 215-81-93963 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 2014-경기성남-0960
[이용약관] [개인정보 취급방침] 개인정보담당자 : 최승우 대표 : 김도열
사업장소재지 : 경기 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 1201호
Copyright ⓒ Autobase Shop All Rights Reserved. 031-776-0800